کد خبر: ۴۰۸۲۶۹
تاریخ انتشار:۰۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۴
روزه‌خواری با خوردن و آشامیدن عادی کسانی که روزه نیستند و احیانا در طول روز در خیابان، چیزی هم می‌خورند و دیگران هم می‌بینندشان، تفاوت دارد
مجری قانون بی جهت خود را در مقابل بخش قابل توجهی از مردم که به هر جهت روزه نمی‌گیرند، اما روزه خوار هم نیستند قرار می‌دهد و رفتار معمولی و روزمره کسانی که روزه نیستند را جرم تلقی می‌کند.
مجری قانون بی جهت خود را در مقابل بخش قابل توجهی از مردم که به هر جهت روزه نمی‌گیرند، اما روزه خوار هم نیستند قرار می‌دهد و رفتار معمولی و روزمره کسانی که روزه نیستند را جرم تلقی می‌کند.   

جوادی یگانه جامعه شناس در توییت نوشت:

روزه‌خواری با خوردن و آشامیدن عادی کسانی که روزه نیستند و احیانا در طول روز در خیابان، چیزی هم می‌خورند و دیگران هم می‌بینندشان، تفاوت دارد

روزه خواری بنای تحقیر و تمسخر و در افتادن با روزه و روزه داران است که کم بوده و اگر هم زیاد شده بخاطر نادرست با مردم بوده

مجری قانون بی جهت خود را در مقابل بخش قابل توجهی از مردم که به هر جهت روزه نمی‌گیرند، اما روزه خوار هم نیستند قرار می‌دهد و رفتار معمولی و روزمره کسانی که روزه نیستند را جرم تلقی می‌کند