مذاکره پرسپولیس با مربی جدید! ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۶
مصرف برق رکورد زد ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۳