کد خبر: ۴۱۷۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۷۰

اعطای زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت راه و شهرسازی را مکلف به زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط، کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت راه و شهرسازی را مکلف به زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط، کردند.

تسنیم نوشت: ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

نمایندگان در این جلسه با ماده ۵۰ لایحه برنامه از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

نمایندگان در ادامه جلسه با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

 

متن این الحاقیه به شرح ذیل است:
۱- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.


۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.


۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی‌گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می شود.

همچنین در ادامه بهارستان‌نشینن ، مفاد بند (ب) ماده ۵۰ لایحه مذکور را از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در نشست با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

 

اعطای زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن
همچنین در این جلسه، نمایندگان با اکثریت آرا بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه، برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.