کد خبر: ۴۲۴۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۱۳

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد. ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.