کد خبر: ۴۲۴۵۱۷
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۹۰

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۳۸ درصدی به ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۲.۲۶ درصدی به ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۷۲ درصدی به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.