کد خبر: ۴۲۴۷۳۲
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۴۷

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.