کد خبر: ۴۲۴۸۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۹۳

قیمت دلار امروز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد. دلار در بازار متشکل در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۳ روز پیش دلار کانادا مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۴ روز پیش تا ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.