کد خبر: ۴۲۵۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۷۰

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با افزایش ۱.۶۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۶ درصدی به ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸۸ درصدی به ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۱.۶۹ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۶۹ درصدی به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.