کد خبر: ۴۲۵۴۶۷
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۶۹

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.