کد خبر: ۴۲۵۵۷۷
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۷۸

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.


قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.