کد خبر: ۴۲۵۶۷۹
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۷۰

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۵۹ درصدی به ۳۳,۴۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۲۷ درصدی به ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.


قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.