کد خبر: ۴۲۵۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۹۵

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با افزایش ۱.۳۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
روز قبل سکه امامی مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۴ درصدی به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۳۲ درصدی به ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۳ روز پیش تا ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۱ درصدی به ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۰.۸۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۳ روز پیش تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.