کد خبر: ۴۲۵۷۸۷
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۵۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی با افزایش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.