کد خبر: ۴۲۶۰۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۰۶

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با افزایش ۲.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۵۸ درصدی به ۳۴,۸۵۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه شاهد افزایش ۲.۳۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۳۱ درصدی به ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۲.۸۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۸۴ درصدی به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۵۸ درصدی به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.