کد خبر: ۴۲۶۲۶۹
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۴۱

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۳۶,۵۵۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۲۴ درصدی به ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ (بیست میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - به ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و هفت میلیون) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - به ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و هفت میلیون) تومان رسید.