کد خبر: ۴۲۶۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۹۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۵ تومان افزایش، ۴۳,۰۹۵ تومان نرخ گذاری شد. دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۰۹۵ تومان معامله شد.
امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۴۴,۵۰۰ (چهل و چهار هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۵۵ درصدی به ۴۴,۷۵۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.