کد خبر: ۴۲۶۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۷۵

قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۰۹۵ تومان معامله شد. دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۰۹۵ تومان معامله شد.
امروز دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.


قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۵,۱۸۰ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۴۵,۴۰۴ (چهل و پنج هزار و چهارصد و چهار ) تومان رسید.