کد خبر: ۴۲۶۴۶۸
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۶۳۶

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.‌ نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۲.۰۵ درصدی به ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - به ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۳ درصدی به ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۴۹ درصدی به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.