کد خبر: ۴۲۶۵۶۷
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۵۴

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۱۸۰ تومان معامله شد. دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

 

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۴۴,۵۴۵ (چهل و چهار هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۵۸ درصدی به ۴۳,۸۵۰ (چهل و سه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.