کد خبر: ۴۲۶۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۷۵۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.  

روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴ درصدی به ۳۶,۶۵۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۴ درصدی به ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۳ درصدی به ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۱.۵۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۵۱ درصدی به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.