کد خبر: ۴۲۶۷۵۰
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۷۷۷

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۲۴ - به ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۳.۶ درصدی به ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۱.۰۹ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۰۹ درصدی به ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۲.۹۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۹۴ درصدی به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.