کد خبر: ۴۲۷۱۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۵۳

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰ تومان کاهش، ۴۳,۴۶۲ تومان نرخ گذاری شد. دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰ تومان کاهش، ۴۳,۴۶۲ تومان نرخ گذاری شد.

امروز دلار در صرافی ملی مانند ۳ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۰.۰۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

 

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰.۰۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

 

۳ روز پیش دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۵ روز پیش تا ۴۵,۸۵۲ (چهل و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۶۶ درصدی به ۴۵,۱۰۰ (چهل و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید.