کد خبر: ۴۲۷۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۶۵

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

سکه امامی با افزایش ۱.۷۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با افزایش ۱.۶۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

امروز سکه امامی مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۷۳ درصدی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

 

قیمت نیم سکه شاهد افزایش ۱.۶۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۶۸ درصدی به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

 

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۲.۰۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که ۳ روز پیش تا ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۰۲ درصدی به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۴.۰۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۳ روز پیش تا ۷,۱۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۰۲ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۴.۰۵ درصدی به ۷,۴۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.