برچسب ها - تیک
کد خبر: ۱۵۵۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: این طور نیست که مجلس خبرگان رهبری در روز مبادا و فقط در وقت بحران بخواهد در مورد رهبری آینده تصمیم بگیرد. کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده اما هیچ کس از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد.
کد خبر: ۱۵۵۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۵۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کد خبر: ۱۵۴۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

کد خبر: ۱۵۴۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶