کد خبر: ۴۲۱۸۸۰
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۲۴

جزئیات منابع و مصارف لایحه بودجه 1403

جمع منابع 1403 دولت طبق بخش اول لایحه بودجه 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان و.
جمع منابع 1403 دولت طبق بخش اول لایحه بودجه 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان و جمع مصارف 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در بخش منابع، درآمدهای بودجه به میزان 3 میلیون و 17 هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها 2 میلیون و 844 هزار میلیارد تومان است.

فارس نوشت : سقف منابع عمومی دولت در سال آینده بر اساس آنچه در بخش اول لایحه بودجه مصوب مجلس برای سال آینده در نظر گرفته شده، در بخش درآمدها یک میلیون و 498 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم سال جاری 42.1 درصد رشد خواهد داشت.


در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 644 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 12 درصد کاهش خواهد داشت.


در بخش واگذاری دارایی‌های مالی 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 7.8 درصد رشد خواهد کرد و مجموع منابع عمومی دولت در سال آینده 2 میلیون و 462 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه بودجه سال جاری 18.2 درصد رشد خواهد کرد.


جمع کل منابع دولت در سال آینده طبق بخش اول لایحه بودجه 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان و جمع مصارف بودجه هم 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در بخش منابع، درآمدهای بودجه به میزان 3 میلیون و 17 هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها 2 میلیون و 844 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای 12 هزار و 460 میلیارد تومان و مصارف مالیاتی 23 هزار و 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای 52 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده است، در بحث مصارف سود ویژه 50 درصد به میزان 36.3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


همچنین از محل تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی درآمدی معادل 110 هزار میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی شده و در بخش مصارف سود سهام به میزان 11 هزار و 385 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


در بخش وام‌های خارجی درآمدی معادل 54.2 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و در بخش سایر حساب‌های تخصیص سود 160 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش دارایی‌های جاری 34.5 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی 128 هزار میلیارد تومان در بخش مصارف پیش‌بینی شده است.

همچنین در بخش مصارف برای بازپرداخت وام‌های خارجی 68.7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، برای پرداخت وجوه اداره‌شده 1103 میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است.
برای بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداختی‌های دولتی 77.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای 664 هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده، در بخش افزایش دارایی‌های جاری 27.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، مجموع مصارف دولت 3 میلیون و 883 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری 141 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بنابراین مجموع منابع و مصارف دولت در سال آینده به رقم 3 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.