کد خبر: ۴۲۳۷۲۳
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۶۶

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.