کد خبر: ۴۲۳۹۶۱
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۷۵

قیمت دلار امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد. دلار در بازار متشکل با کاهش ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.
قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

امروز دلار کانادا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۴۱,۰۳۲ (چهل و یک هزار و سی و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸۸ درصدی به ۴۱,۴۰۰ (چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.