کد خبر: ۴۲۴۵۱۶
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۸۳

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد. دلار در بازار متشکل با کاهش ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.
قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.


قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.


امروز دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۴۳,۲۷۴ (چهل و سه هزار و دویست و هفتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۴ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۳.۷۷ درصدی به ۴۱,۷۰۰ (چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید.