کد خبر: ۴۲۴۸۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۶۴۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
روز قبل سکه امامی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.