کد خبر: ۴۲۴۸۷۰
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۸۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

سکه امامی با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با کاهش ۰.۸۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی شاهد کاهش ۰.۶۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه شاهد کاهش ۰.۸۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.