کد خبر: ۴۲۶۰۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۷۳

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۵۸ درصدی به ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۲۳ درصدی به ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۸۱ درصدی به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.