کد خبر: ۴۲۶۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۰۰

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با افزایش ۱.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
امروز سکه امامی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که روز قبل تا ۳۵,۴۵۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۸ درصدی به ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.


قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که روز قبل تا ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که روز قبل تا ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۳۲ درصدی به ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۹۰.۱۵ درصدی به ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون) تومان رسید.