کد خبر: ۴۲۶۳۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۴۷

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی با افزایش ۰.۸۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۹۷ درصدی به ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۰.۷۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۴ درصدی به ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۴ - به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.