کد خبر: ۴۲۶۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۶۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

سکه امامی با افزایش ۱.۰۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۹۵ درصدی به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۴۴ درصدی به ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۲.۹۴ درصدی به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.