کد خبر: ۴۲۶۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۴۳۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۴۳,۱۳۱ تومان نرخ گذاری شد. دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۴۳,۱۳۱ تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۰۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۴۳,۱۳۱ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل


قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۰۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۴۳,۱۳۱ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۰۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۴۳,۱۳۱ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۴۵,۴۰۴ (چهل و پنج هزار و چهارصد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۴۴,۵۴۵ (چهل و چهار هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان رسید.