کد خبر: ۴۲۷۸۱۲
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۶۰۴

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

سکه امامی با افزایش ۳.۷۷ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه با افزایش ۴.۹ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

امروز سکه امامی مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۴ روز پیش تا ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۳.۷۷ درصدی به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون) تومان رسید.

 

قیمت نیم سکه

 

امروز نیم سکه مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۴ روز پیش تا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۴.۹ درصدی به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

 

قیمت ربع سکه

 

امروز ربع سکه مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۴ روز پیش تا ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۷.۸۷ درصدی به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

 

قیمت سکه گرمی

 

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۷.۸۹ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۴ روز پیش تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۷.۸۹ درصدی به ۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.