کد خبر: ۴۲۷۸۷۲
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۷۲۳

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

 

امروز سکه امامی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ - به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون) تومان رسید.

 

قیمت نیم سکه

 

امروز نیم سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که روز قبل تا ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۱۱ درصدی به ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

 

قیمت ربع سکه

 

امروز ربع سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که روز قبل تا ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۷۸ درصدی به ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید

 

قیمت سکه گرمی

 

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که روز قبل تا ۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ - با رشد ۵ درصدی به ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان رسید.