شخصیت سال 92 از نگاه شما کیست؟
حسن روحانی
16.12%

محمدعلی محمدیان - معلم مریوانی
4.79%

آیت الله هاشمی
18.98%

زنده یاد امید عباسی- آتش نشان فداکار
8.11%

خولیو ولاسکو
2.93%

محمدجواد ظریف
44.76%

علی مطهری
4.32%


به دنبال بی تفاوتی دولت عربستان نسبت به حادثه تجاوز به دو جوان ایرانی، از دولت ایران انتظار چه برخوردی با سعودی ها دارید؟
«تمدید مذاکرات» را نشانه چه می دانید؟
آیا موافق تمدید قرارداد کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال هستید؟
شخصیت سال 92 از نگاه شما کیست؟