به دنبال بی تفاوتی دولت عربستان نسبت به حادثه تجاوز به دو جوان ایرانی، از دولت ایران انتظار چه برخوردی با سعودی ها دارید؟
اخراج سفیر ریاض از تهران
67.02%

فراخواندن سفیر ایران از عربستان
17.95%

ادامه روند فعلی
15.03%


به دنبال بی تفاوتی دولت عربستان نسبت به حادثه تجاوز به دو جوان ایرانی، از دولت ایران انتظار چه برخوردی با سعودی ها دارید؟
«تمدید مذاکرات» را نشانه چه می دانید؟
آیا موافق تمدید قرارداد کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال هستید؟
شخصیت سال 92 از نگاه شما کیست؟